De zorg
verbeteren met
Metro Mapping

De zorg verbeteren met Metro Mapping

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden ontworpen en geoptimaliseerd kunnen worden. Metro Mapping kan ingezet worden om patiëntervaringen te verbeteren en te helpen bij klinische uitdagingen, bijvoorbeeld, rondom shared decision making, waardecreatie voor de patiënt en multidisciplinaire samenwerking.

Methode

De Metro Mapping methode start met een analyse van het huidige zorgpad en behoeftes van stakeholders. Hierna wordt samen met stakeholders een nieuw zorgpad ontworpen en gerealiseerd.

Patient

Metro Map

De Metro Map is een heldere en gestructureerde manier om een zorgpad weer te geven. Deze tool wordt tijdens Metro Mapping gebruikt om het huidige zorgpad en verbeterpunten inzichtelijk te maken. Daarna wordt de tool gebruikt om het nieuwe zorgpad te ontwerpen.

In de Metro Map worden vier thema’s van een zorgpad weergegeven: de stappen in het zorgpad, de informatie die uitgewisseld wordt met de patiënt, de betrokken zorgprofessionals en de omgeving waarin de zorg plaatsvindt.

Deze vier thema’s worden in aparte lagen in de Metro Map getoond. In een vijfde en bovenste laag worden de ervaringen van patiënten en naasten met de zorg getoond.

Metro Mapping gebruiken

Als zorgpaden overzichtelijker zijn voor patiënten, naasten en hun zorgverleners, kan iedereen beter participeren en samenwerken. Daarom is Metro Mapping open access, oftewel vrij te gebruiken voor wie er mee aan de slag wil. Het gebruik valt onder de Creative Commons beschrijving ' CC BY-NC-SA 4.0 '

Zelf aan de gang met Metro Mapping om een zorgpad te optimaliseren? Met de handleiding maken we je wegwijs in de methodiek.

Onderzoek

Metro Mapping is ontwikkeld door Ingeborg Griffioen in het kader van haar promotieonderzoek aan de TU Delft en het LUMC. Dit onderzoek richtte zich op het ondersteunen van samen beslissen in de oncologie met behulp van service design.

Partners in het onderzoek zijn het Erasmus MC, het Radboudumc, Living with Hope, de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals en Panton. De ontwikkeling van Metro Mapping is mogelijk gemaakt met steun van KWF Kankerbestrijding.

In de onderstaande (Engelstalige) video legt Ingeborg in een kwartier uit wat service design is, welk onderzoek in de ziekenhuizen is uitgevoerd dat heeft geleid tot de methodiek Metro Mapping en hoe een Metro Map is opgebouwd.

Foundation

De Metro Mapping Foundation heeft als missie het verbeteren en bevorderen van de gezondheidszorg en het welzijn van de patiënt, diens naaste en zorgverleners door middel van de methodiek Metro Mapping.

Als zorgpaden overzichtelijker zijn voor patiënten, naasten en hun zorgverleners, kan iedereen beter participeren en samenwerken. We zien dat de service design methodiek Metro Mapping bijdraagt aan het verbeteren van de vaak complexe zorgpaden. De Metro Mapping Foundation zet zich daarom in om wetenschappelijk onderzoek, doorontwikkeling en toepassing van deze methodiek in de zorg te stimuleren.

Ingeborg griffioen

26 april 1971 – 13 april 2022

Using the lived experiences for re-designing care pathways

Resultaat

Metro Mapping wordt door verschillende zorgorganisaties en service designers ingezet voor diverse oncologische zorgpaden. Onder andere voor de zorgpaden van prostaatkanker, multipel myeloom, borst- en longkanker.

Metro Mapping heeft bijgedragen aan het verbeteren van het inzicht in bestaande processen en zorgpaden. De Metro Map heeft impliciete kennis zichtbaar gemaakt. De verschillende lagen laten de relatie zien tussen de stappen in het zorgpad, de informatie uitwisseling, het team en de context. De systematisch en patient georiënteerde aanpak dragen bij aan het zien van kansen om de zorg persoonsgerichter te maken.

Door Metro Mapping in de praktijk in te zetten hebben we veel geleerd. Deze lessen gebruiken we om de methode en de tools door te ontwikkelen.

Metro Mapping is onderdeel van een Europees onderzoeksproject, 4D Picture. Hierin worden oplossingen ontwikkelt en onderzocht waarmee patiënten en naasten zich bewuster worden van hun keuzes.

We houden je hier graag van op de hoogte. Als je dit op prijs stelt, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Samenwerkingspartijen

Contact

Service design

Service design is een vakgebied binnen design waarmee niet één product maar volledige diensten worden ontwikkeld (of bestaande diensten worden verbeterd). Service designers werken in het ontwerpproces samen met enkele klanten en de dienstverlener. Ze zetten ontwerpmethodes in om oplossingen te ontwikkelen voor alles wat er bij de dienstverlening komt kijken: de contacten tussen klanten en dienstverlener, het proces en ook allerlei informatie en producten die worden gebruikt in de dienstverlening. Service design wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en consistente dienstverlening te ontwikkelen die bijdraagt aan een vooraf gesteld doel.

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden (her-) ontworpen worden. Een zorgpad is de dienst die ontstaat tussen een zorgorganisatie en patiënten. Metro Mapping wordt ontwikkeld om samen beslissen in een zorgpad te bevorderen.