4 juli 2024

Verdieping Metro Mapping

Een co-productie van de Metro Mapping Foundation
en het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg

De zorg verbeteren met Metro Mapping

Op 4 juli organiseert de Metro Mapping Foundation samen met het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg een bijeenkomst over Metro Mapping.

Tijdens deze bijeenkomst:

 • Vertellen verschillende sprekers hoe zij Metro Mapping in de praktijk inzetten
 • Gaan we in gesprek over hoe Metro Mapping doorontwikkeld kan worden
Meld je aan voor de bijeenkomst als je meer wil weten over Metro Mapping, of als je mee wil denken over hoe Metro Mapping doorontwikkeld kan worden. 

Aanmelden

Deelname is kosteloos. Inschrijving is wegens het beperkte aantal plaatsen noodzakelijk

Programma

Inleiding door Jasper Brands, Jan Hazelzet en Annemieke Bosshardt

Presentaties en demonstraties van Metro Mapping in de praktijk, met o.m.:

 • Sprekers uit algemene en academische ziekenhuizen en een richtlijnontwikkelaar:
  • Mark Mulder (Erasmus MC)
  • Marijke Nogarede (UMCG)
  • Anne de Pagter (LUMC)
  • Petra Kok (Reinier de Graaf)
  • Marc Vincent (SKION)
 • Voorbeelden uit oncologie en vaatzorg; binnen en tussen ziekenhuizen
 • Resultaten voor patiënten en zorgverleners
 • Bijdragen aan beleidsdoelen van het ziekenhuis en partners
 • Een interactieve demonstratie van hoe Metro Mapping praktisch werkt

Kansen voor doorontwikkeling van Metro Mapping

Het zorgpad is het hart van de zorgorganisatie en kent vele raakvlakken. De inrichting ervan bepaalt immers de taakverdeling binnen en buiten het ziekenhuis, de informatiebehoefte van zorgverleners en de keuzemogelijkheden voor de patiënt. Het zorgpad resulteert in kosten en opbrengsten.

We bespreken met elkaar hoe Metro Mapping van betekenis kan zijn voor deze verschillende aspecten en relaties met bijvoorbeeld ICT en Finance. Hoe het daartoe verder ontwikkeld kan worden en verbonden met meerdere actoren in de organisatie.

 

Met onder meer

 • Angelique Weel – “In mijn droom spreken we allen eindelijk weer dezelfde taal. De ‘waarde’ van de zorg regeert.” (Uit haar oratie)
 • Kees Ahaus (ESHPM) – Organiseren van waardegedreven zorg doe je vanuit patiëntperspectief (o.b.v. zijn oratie)
 • Jan Hazelzet (Genootschap) – “De zorgverlener maakt mogelijk dat de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner is”
 • Paul van der Nat (Santeon) – We moeten de zorg om de patiënt heen gaan organiseren i.p.v. per (sub-) specialisme (n.a.v. zijn oratie)
 • Dirk Snelders (TUD) – The trade-offs of benefits and harms are subjective and concern patients (in een artikel met Ingeborg Griffioen)
 • Mark Mulder (Erasmus MC), internist-oncoloog en ingenieur
 • Dayenne Zwaagman (Genootschap Gepersonaliseerde Zorg) – “I’m here because I trust you, help me stay confident”
Het programma wordt regelmatig verder geupdate

Service design

Service design is een vakgebied binnen design waarmee niet één product maar volledige diensten worden ontwikkeld (of bestaande diensten worden verbeterd). Service designers werken in het ontwerpproces samen met enkele klanten en de dienstverlener. Ze zetten ontwerpmethodes in om oplossingen te ontwikkelen voor alles wat er bij de dienstverlening komt kijken: de contacten tussen klanten en dienstverlener, het proces en ook allerlei informatie en producten die worden gebruikt in de dienstverlening. Service design wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en consistente dienstverlening te ontwikkelen die bijdraagt aan een vooraf gesteld doel.

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden (her-) ontworpen worden. Een zorgpad is de dienst die ontstaat tussen een zorgorganisatie en patiënten. Metro Mapping wordt ontwikkeld om samen beslissen in een zorgpad te bevorderen.