E-learning

Ga zelf aan de slag met Metro Mapping om een zorgpad te optimaliseren middels deze e-learning

De zorg verbeteren met Metro Mapping

Metro Mapping e-learning

Metro Mapping helpt bij het creëren van visuele representaties van zorgpaden, wat de samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en zorgverleners vergemakkelijkt. De methode bestaat uit vier lagen, namelijk: Laag Metro, Laag Informatie, Laag Metgezellen en Laag Context, met een vijfde laag die zich richt op patiëntervaringen.

Om meer te leren over Metro Mapping is het aan te raden om de Metro Mapping Manual te lezen. In deze E-learning word Metro Mapping gebruikt om het zorgpad voor prostaatkanker in kaart te brengen op basis van geschreven richtlijnen.

E-learning

Chapter 1

Introductie

Chapter 3

Digitaliseren Metro Map

Service design

Service design is een vakgebied binnen design waarmee niet één product maar volledige diensten worden ontwikkeld (of bestaande diensten worden verbeterd). Service designers werken in het ontwerpproces samen met enkele klanten en de dienstverlener. Ze zetten ontwerpmethodes in om oplossingen te ontwikkelen voor alles wat er bij de dienstverlening komt kijken: de contacten tussen klanten en dienstverlener, het proces en ook allerlei informatie en producten die worden gebruikt in de dienstverlening. Service design wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en consistente dienstverlening te ontwikkelen die bijdraagt aan een vooraf gesteld doel.

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden (her-) ontworpen worden. Een zorgpad is de dienst die ontstaat tussen een zorgorganisatie en patiënten. Metro Mapping wordt ontwikkeld om samen beslissen in een zorgpad te bevorderen.