4 juli 2024

Verdieping Metro Mapping

Een co-productie van de Metro Mapping Foundation
en het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg

Improving care with Metro Mapping

Op 4 juli organiseert de Metro Mapping Foundation samen met het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg een bijeenkomst over Metro Mapping.

Tijdens deze bijeenkomst:

 • Vertellen verschillende sprekers hoe zij Metro Mapping in de praktijk inzetten
 • Gaan we in gesprek over hoe Metro Mapping doorontwikkeld kan worden
Meld je aan voor de bijeenkomst als je meer wil weten over Metro Mapping, of als je mee wil denken over hoe Metro Mapping doorontwikkeld kan worden. 

Sign up

Deelname is kosteloos. Inschrijving is wegens het beperkte aantal plaatsen noodzakelijk

Programme

Inleiding door Jasper Brands, Jan Hazelzet en Annemieke Bosshardt

Presentaties en demonstraties van Metro Mapping in de praktijk, met o.m.:

 • Sprekers uit algemene en academische ziekenhuizen en een richtlijnontwikkelaar:
  • Mark Mulder (Erasmus MC)
  • Marijke Nogarede (UMCG)
  • Anne de Pagter (LUMC)
  • Petra Kok (Reinier de Graaf)
  • Marc Vincent (SKION)
 • Voorbeelden uit oncologie en vaatzorg; binnen en tussen ziekenhuizen
 • Resultaten voor patiënten en zorgverleners
 • Bijdragen aan beleidsdoelen van het ziekenhuis en partners
 • Een interactieve demonstratie van hoe Metro Mapping praktisch werkt

Kansen voor doorontwikkeling van Metro Mapping

Het zorgpad is het hart van de zorgorganisatie en kent vele raakvlakken. De inrichting ervan bepaalt immers de taakverdeling binnen en buiten het ziekenhuis, de informatiebehoefte van zorgverleners en de keuzemogelijkheden voor de patiënt. Het zorgpad resulteert in kosten en opbrengsten.

We bespreken met elkaar hoe Metro Mapping van betekenis kan zijn voor deze verschillende aspecten en relaties met bijvoorbeeld ICT en Finance. Hoe het daartoe verder ontwikkeld kan worden en verbonden met meerdere actoren in de organisatie.

 

Met onder meer

 • Angelique Weel – “In mijn droom spreken we allen eindelijk weer dezelfde taal. De ‘waarde’ van de zorg regeert.” (Uit haar oratie)
 • Kees Ahaus (ESHPM) – Organiseren van waardegedreven zorg doe je vanuit patiëntperspectief (o.b.v. zijn oratie)
 • Jan Hazelzet (Genootschap) – “De zorgverlener maakt mogelijk dat de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner is”
 • Paul van der Nat (Santeon) – We moeten de zorg om de patiënt heen gaan organiseren i.p.v. per (sub-) specialisme (n.a.v. zijn oratie)
 • Dirk Snelders (TUD) – The trade-offs of benefits and harms are subjective and concern patients (in een artikel met Ingeborg Griffioen)
 • Mark Mulder (Erasmus MC), internist-oncoloog en ingenieur
 • Dayenne Zwaagman (Genootschap Gepersonaliseerde Zorg) – “I’m here because I trust you, help me stay confident”
Het programma wordt regelmatig verder geupdate

Service design

Service design is a field within design in which not one product but complete services are developed (or existing services are improved). Service designers work in the design process together with customers and the service provider. They use design methods to develop solutions for everything that is involved in service provision: the contacts between customers and service provider, the process and also all kinds of information and products that are used in the service provision. Service design is used to develop a user-friendly and consistent service that contributes to a predetermined goal.

Metro Mapping is a service design method with which care paths are (re)designed. A care path is the service that arises between a care organization and patients. Metro Mapping is being developed to support shared decision-making in a care path.