Metro Mapping Foundation

De Metro Mapping Foundation heeft als missie het verbeteren en bevorderen van de gezondheidszorg en het welzijn van de patiënt, diens naaste en zorgverleners door middel van de methodiek Metro Mapping.

De zorg verbeteren met Metro Mapping

Missie

De Metro Mapping Foundation heeft als missie het verbeteren en bevorderen van de gezondheidszorg en het welzijn van de patiënt, diens naaste en zorgverleners door middel van de methodiek Metro Mapping.

Als zorgpaden overzichtelijker zijn voor patiënten, naasten en hun zorgverleners, kan iedereen beter participeren en samenwerken. We zien dat de service design methodiek Metro Mapping bijdraagt aan het verbeteren van de vaak complexe zorgpaden. De Metro Mapping Foundation zet zich daarom in om wetenschappelijk onderzoek, doorontwikkeling en toepassing van deze methodiek in de zorg te stimuleren.

Werkzaamheden

Door haar werkzaamheden zal de Metro Mapping Foundation ertoe bijdragen, dat de methodiek Metro Mapping:

  • inspiratie biedt aan wetenschappelijk onderzoekers om te blijven bijdragen aan het ontwikkelen en evalueren van Metro Mapping.
  • verder wordt ontwikkeld, waarbij de visuele taal en basisgedachte consistent blijft, met name daar waar uitwisseling tussen zorgaanbieders aan de orde is, zodat er een nieuwe eenduidige standaard voor de ontwikkelingen van zorgpaden ontstaat, in ieder geval in Nederland en Europa. Daarmee kunnen gebruikers in en service designers voor verschillende zorginstellingen van elkaar leren en Metro Maps en daaraan gerelateerde hulpmiddelen uitwisselen;
  • laagdrempelig in gebruik blijft voor zorgprofessionals, al dan niet met ondersteuning door derden, bijvoorbeeld service designers;
  • niet gebruikt wordt zonder dat erkenning wordt gegeven aan de ontwikkelaars.

Over ons

Anne stiggelbout

Voorzitter

Hoogleraar Medische Besliskunde (LUMC en Erasmus School of Health Policy & Management) met focus op SDM. Promotor van Ingeborg

Thom Verheggen

Secretaris

Ervaring met innovatie bij ontwerpbureaus, in de zorg en sociale innovatie. Focus op hoe teams met minder managen meer voor elkaar krijgen

Astrid Fransen

Penningmeester

Business controller in het onderwijs bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) met jarenlang ervaring als controller in de oncologische zorg.

Judith Rietjens

Bestuurslid

Professor Design for public health
(Erasmus MC/ TU Delft)

Beleidsplan en publicatiestukken

Het beleidsplan is hier in te zien

De publicatiestukken zijn hieronder in te zien
2022  2023

Service design

Service design is een vakgebied binnen design waarmee niet één product maar volledige diensten worden ontwikkeld (of bestaande diensten worden verbeterd). Service designers werken in het ontwerpproces samen met enkele klanten en de dienstverlener. Ze zetten ontwerpmethodes in om oplossingen te ontwikkelen voor alles wat er bij de dienstverlening komt kijken: de contacten tussen klanten en dienstverlener, het proces en ook allerlei informatie en producten die worden gebruikt in de dienstverlening. Service design wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en consistente dienstverlening te ontwikkelen die bijdraagt aan een vooraf gesteld doel.

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden (her-) ontworpen worden. Een zorgpad is de dienst die ontstaat tussen een zorgorganisatie en patiënten. Metro Mapping wordt ontwikkeld om samen beslissen in een zorgpad te bevorderen.