Metro Mapping Foundation

De Metro Mapping Foundation heeft als missie het verbeteren en bevorderen van de gezondheidszorg en het welzijn van de patiënt, diens naaste en zorgverleners door middel van de methodiek Metro Mapping. 

 

Als zorgpaden overzichtelijker zijn voor patiënten, naasten en hun zorgverleners, kan iedereen beter participeren en samenwerken. We zien dat de service design methodiek Metro Mapping bijdraagt aan het verbeteren van de vaak complexe zorgpaden. De Metro Mapping Foundation zet zich daarom in om wetenschappelijk onderzoek, doorontwikkeling en toepassing van deze methodiek in de zorg te stimuleren.

Wat doet de Metro Mapping Foundation

Door haar werkzaamheden zal de Metro Mapping Foundation ertoe bijdragen, dat de methodiek Metro Mapping:

  • inspiratie biedt aan wetenschappelijk onderzoekers om te blijven bijdragen aan het ontwikkelen en evalueren van Metro Mapping.
  • verder wordt ontwikkeld, waarbij de visuele taal en basisgedachte consistent blijft, met name daar waar uitwisseling tussen zorgaanbieders aan de orde is, zodat er een nieuwe eenduidige standaard voor de ontwikkelingen van zorgpaden ontstaat, in ieder geval in Nederland en Europa. Daarmee kunnen gebruikers in en service designers voor verschillende zorginstellingen van elkaar leren en Metro Maps en daaraan gerelateerde hulpmiddelen uitwisselen;
  • laagdrempelig in gebruik blijft voor zorgprofessionals, al dan niet met ondersteuning door derden, bijvoorbeeld service designers;
  • niet gebruikt wordt zonder dat erkenning wordt gegeven aan de ontwikkelaars.

Contact opnemen met de MM Foundation

Over ons

Anne Stiggelbout
Voorzitter
Hoogleraar Medische Besliskunde (LUMC en Erasmus School of Health Policy & Management) met focus op SDM. Promotor van Ingeborg
Astrid Fransen
Penningmeester

Business controller in het onderwijs bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) met jarenlang ervaring als controller in de oncologische zorg.

Thom Verheggen
Secretaris

Ervaring met innovatie bij ontwerpbureaus, in de zorg en sociale innovatie. Focus op hoe teams met minder managen meer voor elkaar krijgen

Judith Rietjens
Bestuurslid

Professor Design for public health (Erasmus MC/ TU Delft

Beleidsplan

Het beleidsplan is hier in te zien

Publicatiestukken

De publicatiestukken zijn hier in te zien