De zorg
verbeteren met
Metro Mapping

Met Metro Mapping werken we samen aan een minder complex zorgpad.

Over je behandeling meebeslissen, als je dat wilt, is belangrijk als je patiënt bent. In de praktijk blijkt dat vaak knap lastig. Zowel voor patiënten als voor hun naasten en zorgverleners. Soms voelen patiënten en hun naasten zich machteloos door de voortschrijdende ziekte. Sommigen vinden het moeilijk dat ze met zoveel verschillende zorgverleners te maken krijgen op hun zorgpad. Er blijkt veel complexe informatie die snel eigen gemaakt moet worden. Zorgverleners vinden het lastig om bij al die verschillende patiënten te weten te komen hoe zij hen het beste kunnen betrekken bij de beslissingen. Met Metro Mapping werken we samen aan een minder complex zorgpad.