3. Mappen in MS Visio

Voor het bouwen van een Metro Net en Metro Map zijn templates gemaakt voor Microsoft Visio. In deze module wordt het gebruik van de templates uitgelegd.
Inhoudsopgave

3.1 Visio Template

De Microsoft Visio template is speciaal gemaakt voor Metro Mapping. Om deze template te gebruiken moet je toegang hebben tot de desktop-app Visio. De web-app biedt niet de benodigde functionaliteit.

De template maakt gebruik van Macros. Het kan zijn, dat je de eerste keer dat je de template open, hiervoor toestemming moet geven.

Deze handleiding gaat uit van basiskennis van het gebruik van Microsoft Visio. De handleiding richt zich specifiek op het gebruik van de templates voor Metro Mapping.

De template bevat een pagina voor een Metro Net en een pagina voor een Metro Map. Met de tabbladen onder aan het scherm kun je wisselen tussen deze pagina’s.

e-learning

Bekijk ook e-learning hoofdstuk 3

3.1.1 Visio interface

Binnen het template zit een extra Tab: Metro Mapping. Hierin staan alle functies die je bij Metro Mapping in Visio nodig kunt hebben.

Metro Mapping tabblad

1. LineAlgemene aanwijzer, sneltoets: Ctrl + 1.
Aanwijzer om lijnen te tekenen en shapes te verbinden, sneltoets: Ctrl + 6.
Aanwijzer voor aanpassen van tekst.
2. StylesToepassen van eigen kleuren.
3. OrderVergelijkbaar met powerpoint kun je de volgorde van shapes veranderen: Je kunt ze naar de voorgrond of achtergrond sturen.
4. ShowGebruikt om linialen, pagina-einden, raster en hulplijnen aan te zetten. Laat het raster altijd staan voor de uitlijning.
5. Background lock
Gebruikt om de achtergrondblokken op slot te zetten. Dit kan handig zijn zodat achtergrondblokken niet per ongeluk worden verschoven tijdens het werken aan de inhoud.
6. ColoursToepassen van standaard Metro Mapping kleuren.

3.1.2 Shapes en stencils

De elementen (vormen, figuren, iconen, of tekstblokken) in Microsoft Visio worden ‘Shapes’ genoemd. Aan de linkerkant van het scherm worden een aantal shapes gegroepeerd getoond. Zo’n groep heet een stencil. Wanneer je een shape wilt gebruiken, kun je deze in het document slepen vanaf het stencil.

De stencils voor Metro Mapping zijn als aparte documenten toegevoegd. Mochten deze niet automatisch beschikbaar zijn, kun je deze handmatig openen door op Meer shapes > stencil openente klikken.

3.1.3 Paginaformaat en raster

De template maakt gebruik van een staand A3 paginaformaat dat ook printbaar is op A4-vellen. Het Visio-canvas gebruikt een raster van 12,5×12,5mm.

3.1.4 Exporteren en printen

Bestanden kunnen opgeslagen worden als pdf of geprint worden als één grote poster of opgebouwd uit meerdere pagina’s.

 • bestand > afdrukken Hiermee kan het bestand rechtstreeks worden geprint op losse A3 vellen, of middels een pdf printer* opgeslagen worden als losse a3 pagina’s.
 • bestand > opslaan als > pdf Hiermee wordt het bestand opgeslagen als één grote poster in de vorm van een pdf. Deze kan vervolgens door een drukker afgedrukt worden als poster. Drukkers hebben vaak standaard maten voor posters. De drukker kan een pdf schalen naar een hun standaard maten.

* Hiervoor moet je een pdf-printer hebben ingesteld op je computer. Neem zonodig contact op met de systeembeheerder.

Printlijnen
De template heeft printlijnen waar ruimte wordt vrijgelaten voor de printmarges.

3.2 Metro Net

Om een Metro Net te maken open je de template en dan de pagina Metro Net via de knop onder in het scherm.

3.2.1 Document informatie

Aan de linkerkant van de pagina, kun je een logo toevoegen. Daarnaast is er ruimte voor tekst, bijvoorbeeld om het doel, bronnen, team, datum en/of versie vast te leggen.

Links kan het gebruik van de kleuren vast gelegd worden.

3.2.2 Shapes

In de onderstaande afbeelding staan de shapes die gebruikt worden voor het Metro Net.

 1. Plaats een of meerdere ‘achtergrond­blokken’ door deze vanuit het stencil op het canvas te slepen. Je kunt kiezen uit twee breedtes. Lijn deze uit middels het raster.
 2. Dubbelklik op een achtergrondblok om de tekst van de nummering aan te passen.
 3. Plaats een fase boven het achtergrondblok en rek deze in de breedte uit.
 4. Pas de titel van de fase aan.
 5. Bouw het Metro Net, door de benodigde shapes vanuit het stencil op het canvas te slepen. Lijn deze uit middels het raster.
 6. Pas, zo nodig, de teksten aan.
 7. Verbind de shapes met een lijn via Tab: Metro Mapping > Lijn. (of sneltoets ctrl 6)
 8. Selecteer alleen de shapes die gekleurd moeten worden. Deselecteer shapes die niet gekleurd moeten worden middels Shift + klik.
 9. Selecteer de juiste kleur in Tab: Metro Mapping > kleuren.

Meerdere Metrolijnen in één fase

Wanneer er meerdere Metrolijnen in één fase zijn, geef de fase titel en achtergrond de Metro Mapping blauw kleur. De Metrolijnen krijgen hun eigen unieke kleur. Daarnaast wordt in een tekst blok de naam van de Metrolijn toegevoegd.

Kleuren

In totaal zijn er 10 kleuren. In de template is een suggestie gedaan voor kleuren van de Metrolijnen in een Metro Net en Metro Map over kanker. Voel je vrij om deze aan te passen. Pas dan ook de legenda aan.

3.2 Metro Map

Om een Metro Map te maken open je de pagina Metro Map via de knop onder in het scherm.

3.2.1 Document informatie

Net als bij een Metro net, kun je aan de linkerkant van de pagina een logo, tekst en definities van kleuren toevoegen. Kopieer de informatie uit het Metro Net als je die al hebt ingevuld.

3.2.2 Shapes layer Metro

In de onderstaande afbeelding staan de shapes die gebruikt worden voor de layer Metro.
 1. Plaats een of meerdere ‘achtergrond­blokken’ door deze vanuit het stencil op het canvas te slepen. Lijn deze uit middels het raster. Het eerste achtergrondblok in een fase is donkerder gekleurd dan de overige blokken.
 2. Dubbelklik op een achtergrondblok om de tekst van de nummering aan te passen.
 3. Plaats een fase boven het achtergrondblok en rek deze in de breedte uit.
 4. Bouw de Metrolijn, door de benodigde shapes vanuit het stencil op het canvas te slepen. Lijn deze uit middels het raster.
 5. Pas de teksten aan door te dubbelklikken op de tekstblokken
 6. Verbind de shapes met een lijn via Tab: Metro Mapping > Lijn .
 7. Selecteer alleen de shapes die gekleurd moeten worden. Deselecteer shapes die niet gekleurd moeten worden middels Shift + klik.
 8. Selecteer de juiste kleur in Tab: Metro Mapping > kleuren.

Nummering achtergrondblokken
De nummering van de achtergrondblokken zijn gebaseerd op het behandeltraject, deze worden aangeduid middels twee hoofdletters en een cijfer (bv. fase operatie: OP1, OP2, OP3).

Meerdere stappen in één kolom
Een kolom met meer stappen bestaat uit een leeg lijnstuk, met daarop losse stappen en meerdere tekstblokken. Ook zijn de tekstblokken genummerd middels romeinse cijfers (I, II, III, IV, V etc.). I verwijst naar de eerste stap, II naar de tweede enz..

Plaats een ‘los lijnstuk voor meerdere stappen’. Plaats het gewenste aantal losse stappen.
Plaats ’tekst meer stappen’, en lijn deze uit op de onderkant van het tekstblok, pas zo nodig de nummering aan.

Optionele stap

Als een stap optioneel is, kan deze tekstueel worden aangepast, door gebruik te maken van (haakjes) en ‘Evt.’:

 • (Evt. Wat)

 

Tekst uitlijning

Tekst in MS Visio gebruikt, vergelijkbaar met MS Word, inspringing en de tekstliniaal voor de uitlijning van de opsommingen en nummering. standaard zit er 5mm tussen tabs en indents. Wanneer tekst niet goed uitlijnt, is dit aan te passen via Tab: Start > alinea > Inspringen ,.

Het is handig de liniaal zichtbaar te maken handig voor uitlijningcursor op tekst > rechtermuis muiskn. > liniaal.

Gebruik: zijspoor of overstap
Als een aantal stappen overgeslagen worden binnen het behandeltraject word een normale lijn als zijspoor gebruikt worden. 

Bij het overslaan van stappen naar een ander behandeltraject wordt een overstap in route gebruikt. Plaats een of meerdere ‘Overstap-shapes’ en/of een ‘Stop-shape’ boven elkaar. Pas bij een ‘Overstap-shape’ het nummer en de kleur aan. De kleur is gelijk aan de Metrolijn waar naar wordt verwezen. Het nummer is gelijk aan de kolom naar wordt verwezen.

Shapes individeel kleuren
De shapes kunnen ook individeel van kleur gewijzigd worden. Selecteer een shape en wijzig de lijnkleur of de opvullingkleur.

 • lijnkleur: Tab: Metro Mapping > lijnkleur 
 • opvullingkleur Tab: Metro Mapping > opvulling

 

Resultaat

3.2.3 Shapes overige layers

In de onderstaande afbeelding staan de shapes die gebruikt worden voor de overige layers.

 1. Plaats een of meerdere ‘achtergrond­blokken’ door deze vanuit het stencil op het canvas te slepen. Lijn deze uit middels het raster.
 2. Voeg de benodigde shapes toe door deze vanuit het stencil op het canvas te slepen. Lijn deze uit middels het raster.
 3. Pas de teksten aan door te dubbelklikken op de tekstblokken
 4. Selecteer alleen de shapes die gekleurd moeten worden. Deselecteer shapes die niet gekleurd moeten worden middels Shift + klik.
 5. Selecteer de juiste kleur in Tab: Metro Mapping > kleuren.

Resultaat

Service design

Service design is een vakgebied binnen design waarmee niet één product maar volledige diensten worden ontwikkeld (of bestaande diensten worden verbeterd). Service designers werken in het ontwerpproces samen met enkele klanten en de dienstverlener. Ze zetten ontwerpmethodes in om oplossingen te ontwikkelen voor alles wat er bij de dienstverlening komt kijken: de contacten tussen klanten en dienstverlener, het proces en ook allerlei informatie en producten die worden gebruikt in de dienstverlening. Service design wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en consistente dienstverlening te ontwikkelen die bijdraagt aan een vooraf gesteld doel.

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden (her-) ontworpen worden. Een zorgpad is de dienst die ontstaat tussen een zorgorganisatie en patiënten. Metro Mapping wordt ontwikkeld om samen beslissen in een zorgpad te bevorderen.