April 2021

Mini-Symposium: samen beslissen in oncologische zorgpaden

De rol van service design

De zorg verbeteren met Metro Mapping

Mini-symposium 2021

Op 23 april vond het mini-symposium ‘Samen beslissen in oncologische zorgpaden: de rol van service design’ plaats.

Meebeslissen over de behandeling van kanker is belangrijk als je patiënt bent. In de praktijk blijkt dat vaak knap lastig. Zowel voor patiënten als voor hun naasten en hun zorgverleners. In dit minisymposium lieten we zien hoe de organisatie van het gehele diagnose- en behandeltraject bijdraagt aan (of in de weg staat van) samen beslissen. We toonden inzichten uit ons recente onderzoek en een nieuwe service design-aanpak om alle betrokkenen in het zorgpad te ondersteunen en daarmee samen beslissen in oncologische zorgpaden te verbeteren.

Terugkijken

1. Korte introductie samen beslissen in oncologieAnne Stiggelbout, voorzitter Stichting Metro Mapping en hoogleraar LUMC en EUR
2. Service design t.b.v. samen beslissen in oncologische zorgpaden: Metro MappingIngeborg Griffioen, promovenda TU Delft/LUMC
3. Metrolijnen bouwen in VisioJasper Brands, Creative director van Panton, designers voor de zorg
4. Metro Mapping in de praktijkMarion van der Kolk, chirurg-intensivist, Radboudumc

Service design

Service design is een vakgebied binnen design waarmee niet één product maar volledige diensten worden ontwikkeld (of bestaande diensten worden verbeterd). Service designers werken in het ontwerpproces samen met enkele klanten en de dienstverlener. Ze zetten ontwerpmethodes in om oplossingen te ontwikkelen voor alles wat er bij de dienstverlening komt kijken: de contacten tussen klanten en dienstverlener, het proces en ook allerlei informatie en producten die worden gebruikt in de dienstverlening. Service design wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en consistente dienstverlening te ontwikkelen die bijdraagt aan een vooraf gesteld doel.

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden (her-) ontworpen worden. Een zorgpad is de dienst die ontstaat tussen een zorgorganisatie en patiënten. Metro Mapping wordt ontwikkeld om samen beslissen in een zorgpad te bevorderen.