Training

Instructies en materialen om een training te geven over Metro Mapping.

De zorg verbeteren met Metro Mapping

Metro Mapping Training

Wil je andere leren om te werken met Metro Mapping? Maak dan gebruik van de Metro Mapping training slide deck. 

Je kan de slide deck aanpassen met eigen voorbeelden en oefeningen. Na de training zijn de deelnemers bekend met de belangrijkste elementen van Metro Mapping. 

Er wordt van uitgegaan dat de trainer

  • Zelf een training heeft gevolgd
  • Metro Mapping minstens één keer in de praktijk heeft gebruikt

Slide deck

Met deze slide deck staat je training in een handomdraai. De slide deck bevat zowel dia’s voor de deelnemers als voor de trainer. Onder de dia’s staan handige aanwijzingen voor de trainer.

Service design

Service design is een vakgebied binnen design waarmee niet één product maar volledige diensten worden ontwikkeld (of bestaande diensten worden verbeterd). Service designers werken in het ontwerpproces samen met enkele klanten en de dienstverlener. Ze zetten ontwerpmethodes in om oplossingen te ontwikkelen voor alles wat er bij de dienstverlening komt kijken: de contacten tussen klanten en dienstverlener, het proces en ook allerlei informatie en producten die worden gebruikt in de dienstverlening. Service design wordt gebruikt om een gebruiksvriendelijke en consistente dienstverlening te ontwikkelen die bijdraagt aan een vooraf gesteld doel.

Metro Mapping is een service design methode waarmee zorgpaden (her-) ontworpen worden. Een zorgpad is de dienst die ontstaat tussen een zorgorganisatie en patiënten. Metro Mapping wordt ontwikkeld om samen beslissen in een zorgpad te bevorderen.